شامل نکات مهم بهداشت روان برای:
▫️سالمندان
▫️کودکان و جوانان
▫️زنان باردار
▫️افراد شاغل
▫️پرسنل خط مقدم
▫️افراد قرنطینه
▫️افراد مشکوک به بیماری
▫️ افرادی که نزدیکان خود را از دست داده اند

به همراه توصیه های عمومی برای غلبه بر نگرانی و اضطراب.

▪️این فایل ترجمه ای از انتشارات پزشکی خلق چین است که برای اولین بار توسط گروه #IranAgainstCorona داوطلبانه برای فارسی زبانان منتشر شده است.

http://shop.artinteb.com/wp-content/uploads/2020/03/راهنمایبهداشتروانمقابلکرونا.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه