۱- وزارت بهداشت به اساتید سراسر کشور اعلام کرده است در صورت تمایل می‌توانند سوال طرح کنند و در سامانه‌ی جدیدش وزارت بهداشت وارد کنند

۲- اساتید از ۶۰ دانشگاه کشور اعلام آمادگی کرده‌اند و سوالاتی طرح شده است . از تهران و زابل تا حتی دانشگاه‌های خاص مثل بقیه‌الله

۳- همه‌ی سوالات در یک بانک سوال جمع‌آوری و دسته‌بندی شده.‌ بانک سوالات پروگنوز

۴- چند روز به امتحان، تیم طراح نهایی وزارت بهداشت انتخاب می‌شود . تیم یاد شده از کلیه قطبها می‌باشد.

۵- این تیم، از بین همه‌ی‌ سوالات، ۲۰۰ سوال را انتخاب کرده و وزارت بهداشت آن را تبدیل به دفترچه می‌کند.

۶- امتحان مشترک در کل کشور برگزار می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه